Csak a szokásos: a Készenléti Rendőrség törvényt sért

FradiMob - 2014. április 18. péntek, 20:50

A napokban az ORFK az Újpest-Ferencváros mérkőzéssel kapcsolatos közérdekű adatigénylésre adott válaszában több mint 40 millió forintban jelölte meg a mérkőzés rendőri biztosítása során keletkezett költségeket. 
Hogy ez sok vagy kevés, azt mindenki döntse el maga, mint ahogy az összeg pontosságának megítélését sem tisztünk megítélni. Lehet akár a többszöröse is. Csak egy példa: a tájékoztatás szerint az Országos Rendőr-főkapitányság részéről egy (?) fő vett részt a mérkőzés biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásában, ezzel kapcsolatban a kimutatás szerint nem keletkeztek költségek, azaz ingyen dolgozott. Hát persze...

Érdekesség, hogy az ORFK 1 fővel, a BRFK 71 fővel vett részt a derby (a szurkolók így hívják a város rangadót - a szerk.) biztosításában, ezzel szemben a Készenléti Rendőrség (KR) a létszámra vonatkozó kérdést elhárította, mondván "a biztosításban résztvevő rendőri erők létszámára és a biztosítás során alkalmazott eszközökre vonatkozó részletes adatszolgáltatás teljesítése, az erő és eszközigény nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné és akadályozná a hasonló események rendőri biztosítási feladatainak végrehajtását". 

Ha már jogászkodtak, akkor célszerű lett volna tanulmányozni az Infotv. 3. §-ának 5. pontját, amely szerint az állami vagy a jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat közérdekű adatnak minősül. Tekintettel arra, hogy személyes adatról ez esetben nem beszélhetünk, a KR pedig egyértelműen közfeladatot ellátó szerv, így józan paraszti ésszel levezethető, hogy törvényt sértettek, mikor a közérdekű adatra vonatkozó adatigénylést - ha csak részben is - megtagadták. 

A közérdekű adatok nyilvánosságának korlátozása csak akkor lehet törvényes, ha az nem csupán formális szempontokon nyugszik, hanem a korlátozással szemben tartalmi követelmények is érvényesülnek, s a korlátozás addig marad fenn, amíg azt tartalmi követelmények indokolják. Önmagában a KR egy labdarúgó mérkőzés biztosítási feladatainak ellátásával kapcsolatban, a biztosításban résztvevők létszámára vonatkozó kérdés ebben az esetben semmiféle módon nem érinti a közfeladatot ellátó szerv belső döntés-előkészítő tevékenységét. Kétségtelen tény, hogy az adatszolgáltatás munkával jár, de ha a törvény egyszer így rendelkezik, akkor azt be kell tartani. Még a Készenléti Rendőrségnek is.


Copyright (C) 2010 FradiMob.hu - | Minden jog fenntartva