Kubatov újra támadásban. Terrorveszély.

FB - 2015. december 04. péntek, 08:27

Módosítaná a törvényt a szkenner védelmében...A Kósa féle bizottság módosítaná a sporttörvényt. Nem úgy,ahogy a szurkolók javasolták, hiszen nem mehet szembe Kósa a párttársával Kubatovval. A Jobbik és az MSZP is módosítana.

És most Kubatov is. Úgy fest, még sem tetszik neki a Kósa féle bizottság javaslata.

Tippeljetek mire hivatkozik!

Igen, a franciaországi terrorra.


Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök úr!


Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 40. § (i) bekezdése alapján „a sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények
biztonságával összefüggő módosításáról” szóló T/7832. számú törvényjavaslathoz az alábbi módosító javaslatot terjesztem elő.


A törvényjavaslat 3 §-ának az elhagyását javasolom : C3• § (i) Az Stv. 72. § (i) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : „(i) A sportrendezvény szervezője a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazhat azzal, hogy a normál biztonság kockázatú sportrendezvény esetén a beléptető rendszer alkalmazása nem kötelező, a labdarúgás sportág tekintetében a kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a beléptető rendszer alkalmazása kötelező. A rendező a beléptetés során jogosult a résztvevők személyazonosságát ellenőrizni.”
(2) Az Stv. 72. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: „(6) Labdarúgás sportág tekintetében, ha a beléptető rendszer kiépítésre került, de azt a szervez ő normál biztonsági kockázatú sportrendezvényen nem alkalmazta és a sportrendezvénnyel összefüggésben a szervező a szövetség sportfegyelmi eljárás keretében meghozott jogerős döntése alapján megsérti a 23. § (i) bekezdés d) pontja szerinti szabályzatban foglalt, a szervezők részére meghatározott kötelezettségeket, a szervezővel szemben a 13. § (3) bekezdés o) pontja szerinti sportfegyelmi
büntetés kiszabása — figyelemmel a 13 . § (4) bekezdésben foglaltakra is —kötelező."]

Indokolás
Az eredeti T/7832 javaslat 3 § (i) bekezdése az Stv. 72. § (1) bekezdését javasolja módosítani.

A bizottsági javaslat lényege abban áll, hogy megszűnne az MLSZ azon joga, hogy biztonsági szabályzatával előírja normál biztonsági kockázatú labdarúgó mérkőzések esetén beléptető rendszer alkalmazását, így ezen belül többek között a belépők személyazonossága vizsgálatát és a jegytulajdonos adataival történ ő összevetés alkalmazását. Ami nem kötelező, azt sportszövetségi szabályzat sem írhatja elő.

A módosítással megszűnne így az a lehetőség, hogy ilyen sportrendezvények esetén ellenőrizni lehessen, hogy valóban a jegyvásárló kíván-e a sportrendezvényre belépni.


Az ezzel kapcsolatos aggályok többrétűek.
Közbiztonsági és stadionbiztonsági szempontból aggodalomra ad okot, hogy nem lehet megállapítani, hogy valóban a jegyvásárló kíván-e belépni, vagy más személy, esetleg terrorista, bűnöző stb. aki a beléptető rendszer alkalmazása során már a jegyvásárláskor kiszűrhető lenne.

A közelmúltban Franciaországban és Németországban is terrorcselekményeket terveztek stadionokban, több válogatott és bajnoki mérkőzés elmaradt, több országban vendég szurkolók nélkül rendeznek mérkőzéseket. A stadionbiztonsági rendszerek erősítése, szigorítása, a beléptetés szigorítása a európai országokban nagy sürgősséggel folyamatban van, ezzel a bizottsági javaslat szembe megy .
Ennek a trendnek és terrorfenyegetettségnek történő reagálás szükségszerűségének a bizottsági javaslat szembe megy, mert csökkenteni kívánja a stadionok biztonsági szintjét. Továbbá lehetetlenné válik a bíróság által elrendelt sportrendezvényektől/létesítményből való eltiltás (Btk 58. §) a szabálysértési hatóság általi sportrendezvényekről/létesítményből történő kitiltás (Sztv . 19.) -valamint a sportszervezetek által alkalmazott sportrendezvényről/létesítményből történő részvételből való kizárás (Stv. 73. § (i)bek.) végrehajtása ilyen kockázatú mérkőzéseken, hiszen nem állapítható meg, ténylegesen nem eltiltott, kizárt személy kíván-e a sportrendezvényen részt venni .
A rendőrség által vezetett sportrendészeti nyilvántartás (Stv . 73. § (5) bek.) is hatékonyságát veszti, hiszen azt nem lehet majd csak korlátozottan használni, mert az adatait nem lesz mivel összevetni .


A szurkolótáborok előírt elkülönítése (Stv 68 . § (1) bek.) sem lesz lehetséges, mert nem lehet megakadályozni, hogy a két szurkolótábor azonos szektorba vásároljon belépőjegyet és a stadion azonos szektorába belépjen .
A sportszövetség szempontjából a szövetség egyik szabályozási jogosultságát elveszti . Bizonyos fenti, törvényben foglalt feladatainak csak korlátozottan tud majd eleget tenni .
A szövetség által kiépített MLSZ kártyarendszer és jegyértékesítési rendszer használhatósága korlátozódni fog, visszalépést jelentve a korábbi rendezetlen állapotok felé .
A jelentős költséggel kiépített beléptető rendszerek a klubok döntése alapján feleslegessé válhatnak, ezzel pazarlást idézve elő, majd a későbbi várható UEFA és közbiztonsági szigorítások esetén azokat újra üzembe kell helyezni vagy kiépíteni .
Beléptetés, vagyis a beléptető rendszerek elhagyásának hatásai az alábbiakban foglalhatóak össze :


Az egész jegyértékesítési koncepció központi eleme
a) a jegyértékesítés kényelmessé, modernné és biztonságossá tétele;
b) a piac fehérítése,
c) a klub és a szurkolók közötti kapcsolatrendszer fejlesztése .

A jegyértékesítési technológia az egész világon abba az irányba mutat, hogy a jegy csak egy egyedi azonosító, az intelligencia és a biztonság az ellenőrzésnél összpontosul és kerül alkalmazásra . Ha ezt nem használják, akkor tulajdonképpen a vonalkód teljesen felesleges a jegyekre, vagyis technikailag a ruhatári jegyek színvonalára kerül, ami csaknem 20 éves visszalépés a magyar és 30 év az európai gyakorlathoz képest.

2. Online jegyértékesítés (print at home jegyek) rendszere teljesen funkcióját veszti, nem alkalmazható, mivel a fehér papírra nyomott jegy akárhányszor másolható, és a beléptető kapuk hiányában az ellenőrzés lehetetlen .


3. A jegyértékesítési lehetőség formáinak szűkülése (gyakorlatilag nem lehet online jegyet értékesíteni) mellett a jegyértékesítés lokalizációja is lényegesen csökken , hiszen mérkőzésről mérkőzésre a szigorú számadású nyomtatványnak minősülő jegyek költséghatékonyan csak a mérkőzés napján, a stadionban válnak elérhetővé, amely:
a) nehezíti a szurkolók jegyhez jutását, különösen sérti a határon túlról érkező szurkolók érdekeit,
b) a mérkőzésekre a jegyeket racionálisan csak a városban és a stadionhoz kötődően lehet ésszerűen értékesíteni ,
c) a jegyek tartalmi és biztonsági elemeinek megújítását és bővítését teszi szükségessé a védelmi okok miatt ,
d) a jegyeket minden mérkőzéshez kötődően (hard) nyomtatott formában kell eljuttatni az értékesítési pontokra .


4. A beléptetési adatok a kapuk igénybevétele nélkül nem állnak a rendőrség és a rendezők rendelkezésére, amely - különös figyelemmel arra, hogy nem csak jegyek, de bérletek és egyéb belépésre szolgáló igazolások is kibocsátásra kerülnek nagy, a rendezvény lebonyolítását is komolyan veszélyeztető kockázatot rejtenek, hiszen:
a) megnövekszik a hamisított jegyek száma;
b) a hamis jegyek rendezők általi kiszűrése lehetetlenné válik (nem megállapítható technikai eszközök hiányában, hogy a jegyet hányszor használják fel);
c) a másodlagos, az UEFA által kifejezetten tiltott jegyértékesítési piac (jegyüzérek) kockázata megemelkedik ;
d) a stadionban, illetve az egyes szektorokban a tényleges befogadóképességnél lényegesen többen léphetnek be, amely jelentős biztonsági kockázatokat hordoz magában .

A sportszervezetek szempontjából kényes helyzet állhat elő, ha a vendégsportszervezet saját szurkolói tekintetében beléptető rendszert alkalmaz, míg a hazai sportszervezet nem. (Már bocsánat de ez a kényes helyzet már előállt, hiszen nekünk szkenner kéne, az ide érkező liláknak meg nem.)

Tisztázatlan a vendég csapat részére adandó hazai közreműködés mikéntje és szintje és a hazai beléptető rendszer rendelkezésre bocsátásának feltételei .
A biztonság érdekében az élőerős beléptetés létszámát növelni kell, amely addicionális költség a kluboknak.
A belépés során azt fogják látni, hogy a sokmilliós beléptető kapuk nem működnek, hanem kézzel tépik a beléptetés során a jegyeket .
A (2) bekezdés által módosítani kívánt 72 . § (6) bekezdésének módosítása is szükségtelenné válik a 72 . § (1) bekezdésének módosítás elmaradása esetén.

Tehát a javaslat a módosítás 3 . §-a maradjon el .

Budapest, 2015. december 3.

Tisztelettel
Kubatov Gábor
Országgyűlési Képviselő
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

A beadvány itt.

Utolsó módosítás 2015. december 04. péntek, 08:58

Copyright (C) 2010 FradiMob.hu - | Minden jog fenntartva