Hiba
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 64

Május 20 FTC közgyűlés.

- 2015. május 06. szerda, 08:20

Erre készül a C-Közép...


ckozep.hu:


2015. május 20-án tartja éves rendes közgyűlését a Ferencvárosi Torna Club. Lesz egy új napirendi javaslat is.

Az alapesetben tárgyalandó napirendi pontok a következők lesznek:

1) az Elnökség beszámolójának megvitatása és elfogadása az Egyesület tevékenységéről

2) A Sportigazgatóság beszámolója

3) A könyvvizsgáló jelentése

4) A Felügyelő Bizottság beszámolója

5) Az Egyesület éves pénzügyi tervének, illetve az előző éves pénzügyi terve teljesítéséről szóló, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített éves beszámolónak az elfogadása

Tekintsünk el attól, hogy feltételezhetően ismét hermetikusan lezárják az érdeklődők és a sajtó elöl az esemény helyszínét, bent megtiltják a kép- és hangfelvétel készítését (vajon kinek vagy kiknek, és miért van szüksége a nyilvánosság ilyen szintű kizárására?? a szerk.) és csak a bürokratikusan előírt előzetes regisztrációt elkövető rendes tagokat engedik be, mint tették azt tavaly októberben, mikor “Isten kegyelméből” lezajlott a tisztújítás.

Minden hamis állítás ellenére NINCS a vezetőség és a szurkolók között semmilyen érdemi párbeszéd, eszmecsere, annak ellenére, hogy az Alapszabály 2.4-es pontja szerint:

2.4 Az Egyesület kiemelkedő célja a hagyományok őrzése, ennek érdekében szoros kapcsolatot tart többek között az alábbi szervezetekkel:

(…)

2.4.5. Ferencváros Szurkolók Szövetsége (!!!)

(…)

Mind a hagyományok őrzését, mind a kapcsolattartást kicsit máshogy képzeljük el.

Jelen pillanatban tehát nincs fóruma a párbeszédnek, nincs szurkolói ankét sem. A vezetőség a neki címzett levelekre, kérdésekre nem hajlandó válaszolni. (Vagy ha reagálnak is, abban nincs köszönet, lásd az operatív igazgató vádaskodását, mely vádakat konkrétumokkal a mai napig nem támasztotta alá, a kérdésekre nem válaszolt..)

Visszatérve a közgyűlésre, annak napirendjére, a két hét múlva sorra kerülő esemény az egyetlen alkalom a közeljövőben, ahol érdemben tudunk javasolni és kérdezni. A közgyűlésen a fenti napirendi pontokon túl bármely rendes tag előzetesen javasolhat további napirendi pontot, pontokat. Erről ez áll az Alapszabályban:

9.2 Új napirendi pont a közgyűlés napirendjére abban az esetben is felvehető, amennyiben:

9.2.1 egy tag erre előzetesen a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal írásban, az ok és a cél megjelölésével javaslatot tesz és

9.2.2 arról a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal részletes előterjesztést készít és küldd (sic!) meg az Elnökségnek, és

9.2.3 a közgyűlés a napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot egyszerű szótöbbséggel elfogadja.

A javaslatot, előterjesztést ‘egy’ rendes tag ismerősünk hitelesen és dokumentált módon, az előírások szerint megtett, az mostanra biztosan megérkezett az FTC elnökségéhez, a következő lépés a nyilvánosság kérdése, erről szintén az Alapszabály a következőképpen rendelkezik:

9.3 Amennyiben új napirendi pontot javasol bármely tag, és az határidőben az egyesülethez megérkezik , az Alelnök gondoskodik arról, hogy az egyesület hivatalos honlapján (azaz a fradi.hu-n a szerk.) az új napirendi pont javaslatának és a részletes előterjesztés közzététele legkésőbb a közgyűlést megelőző 8. napon (azaz  legkésőbb május 12-én a szerk.) megjelenjen.

Természetesen a nyilvánosság rajtunk is múlik, minden rendelkezésünkre álló eszközzel azon leszünk -és erre kérünk mindenkit, aki támogatja-, hogy a napirendi javaslat, mely az Alapszabály olyan módosítását tartalmazza, amely módosítás elfogadás esetén lehetővé teszi a rendes tagság megszerzését a jelenleginél egyszerűbb módon, eljusson az érintettekhez és érdeklődőkhöz.

A napirendi javaslatot hamarosan közzétesszük itt a honlapunkon, ezzel párhuzamosan figyeljük a hivatalos honlapot is, hiszen ezt megtenni -nyilvánosságra hozni ezt, vagy akár a többi javaslatot- nekik is kötelességük.

Hiszünk benne, hogy a Ferencvárosi Torna Club működése az alapítók eredeti szándékai szerint minél szélesebb társadalmi bázison kell hogy nyugodjon, azaz a lehetőséget meg kell adni minden kötelességeket és jogokat vállalni kívánó fradistának, hogy rendes tag lehessen.

Ezáltal védhető ki, hogy mindenkori politikai vagy gazdasági széljárás játékszere legyen a Kárpát-medence legnépszerűbb egyesülete, hogy bármikor egy szűk érdekkör befolyása alá kerüljön a klub, vagy a szurkolók megkérdezése nélkül döntsön lényegi kérdésekben, vagy akár a szurkolók jelentős részét zárja ki a klub életéből.


Copyright (C) 2010 FradiMob.hu - | Minden jog fenntartva